Missie

  • De scholengemeenschap ‘De Parel’ wil, binnen de scholen die er deel van uitmaken in Grimbergen, een kwalitatief hoogstaand onderwijs in het Nederlands ondersteunen gebaseerd op de Christelijke waarden voor alle kinderen ongeacht herkomst, kleur of stand.
  • Dit houdt in dat alle kinderen vanuit eenzelfde visie en in een vergelijkbare omgeving opgevangen worden.
  • Dit alles moet gebaseerd zijn op een oprechte verbondenheid met elkaar en een wederzijds respect.